Müügitingimused

Kehtivus
Käesolevad tingimused kehtivad OÜ Duncan (edaspidi "Müüja") veebipoest aadressil www.duncan.ee esitatud tellimustele (edaspidi "Tellimus"), mis esitatakse Müüjale kaupa telliva isiku poolt (edaspidi "Ostja") käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.
Tellimuse jõustumine
Ostja poolt Tellimuse esitamist Müüjale loetakse võlaõigusseaduse tähenduses pakkumuseks sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping. Tellimuse jõustumise kinnituseks Müüja poolt Ostjale arve saatmist e-posti teel loetakse ostu-müügi lepingu sõlmimiseks.
Tellimuse täitmise tähtaeg
Müüja asub Tellimust täitma pärast Tellimuse arvel näidatud summa täielikku laekumist Müüja arveldusarvele. Tellitud kaubad paneb Müüja teele hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast makse laekumist Müüja arvelduskontole.
Hind
Müüja veebipoes olevate kaupade hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.
Tellimuse tühistamine
Kui Tellimuse esitamisest on möödunud 7 päeva, aga Ostja ei ole tellitud kaupade eest Müüjale tasunud, on Müüjal õigus Tellimuses olevate kaupade broneering tühistada ning makse hilisema laekumise korral ei garanteeri Müüja Tellimuse täitmist. Enne tellimuse tühistamist saadab Müüja Ostjale e-posti teel meeldetuletuse.
Kauba kättetoimetamine
Tellitud kaupade kohaletoimetamine toimub Ostja poolt Tellimuse esitamisel määratud viisil, kas pakiautomaaditeenusega, kullerteenusega, tavapostiteenusega või muul kokkuleppel kas Ostja või Müüja transpordiga.
Tellimuse muutmine
Esitatud, kuid veel tasumata Tellimuse muutmiseks peab Ostja esitama uue Tellimuse. Algse Tellimuse tühistab Müüja 7 tööpäeva jooksul, kui selle eest ei ole tasutud. Tasutud Tellimust Ostja veebipoes ise muuta ei saa. Tasutud Tellimuse muutmiseks peab Ostja Müüjaga kontakteeruma e-posti või telefoni teel, et Tellimuse muutmises ja muutmise tingimustes kokku leppida.
Tellitud kauba tagastamine ja ümbervahetamine.
Tellitud kauba tagastamiseks on Ostjal aega 14 kalendripäeva alates kauba kättesaamisest. Kauba tagastamiseks peab Ostja saatma Müüjale e-posti teel teate tagastamise põhjuste kohta. Tagastatud kaup peab olema samas seisukorras, nagu oli Müüja poolt Ostjale kauba kättesaadavaks tegemise hetkel. Kui tagastatav kaup või müügipakend on rikutud, on Müüjal õigus tagastatavat kaupa mitte vastu võtta. Kauba tagasivõtmisel tagastab Müüja Ostjale kauba eest tasutud summa Ostja poolt teatatud pangaarvele 14 päeva jooksul alates kauba tagasisaamisest. Kauba saatmise ning tagastamise transpordikulu Müüja ei hüvita, transpordi eest tasub Ostja. 
Müüja õigus Tellimuse täitmisest taganeda
Müüjal on õigus Tellimuse täitmisest taganeda, kui tellitud kaupa laos ei ole. Müüja teavitab Ostjat kauba puudumisest e-posti teel, pakkudes Ostjale võimalust Tellimusest osaliselt või täielikult loobuda või valida puuduva kauba asemele mõni muu kaup. Tellimuse täitmisest taganemisel on Müüjal kohustus tagastada Ostjale puuduva kauba eest tasutud summa kolme tööpäeva jooksul.
Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Müüjal on õigus koguda Ostja poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel Tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule, kelleks on üldjuhul kauba kohaletoimetaja. Müüjal on õigus kasutada Ostja isikuandmeid ka reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.